نام واحد : تعاونی نگار خودروی شمال

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : جاده جدید...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده جدید بابل به آمل کیلومتر 10 نرسیده به امین آباد 200 متر قبل از پمپ بنزین قاسمی
 • تلفن واحد : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رضا حسینی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تست پمپ انژکتور

 • سریال مجوز : 350293000000
 • شماره مجوز : 701/41914
 • تاریخ مجوز : 02/10/1394
 • کد محصول : 3312412451
 • شرح محصول : تست پمپ انژکتور
 • ظرفیت : 600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%