نام واحد : توسعه انرژی نوین یزد

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : خیابان کاشانی...
 • تلفن شرکت : *******351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 3 ، بلوار لادن ، نبش لادن اول
 • تلفن واحد : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود فرات یزدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : کنتور گاز توربینی با قابلیت قرائت از راه دور

 • سریال مجوز : 350294000000
 • شماره مجوز : 60237
 • تاریخ مجوز : 19/12/1393
 • کد محصول : 3312612555
 • شرح محصول : کنتور گاز توربینی با قابلیت قرائت از راه دور
 • ظرفیت : 200,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%