نام واحد : طب پوشش صنعت سلامت

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : فاز 2 پاداد...
 • تلفن شرکت : *******611جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بخش طرح توسعه
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امین ولی پور
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : البسه و پوشاک از منسوجات بی بافت

 • سریال مجوز : 350295000000
 • شماره مجوز : 06-46877
 • تاریخ مجوز : 12/10/1395
 • کد محصول : 1729412314
 • شرح محصول : البسه و پوشاک از منسوجات بی بافت
 • ظرفیت : 7 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%