نام واحد : کاوش هوشمند کارا

 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • نشانی شرکت : خ...
 • تلفن شرکت : *******873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ فلسطین،مرکز رشد پارک علم وفناوری دانشگاه پیام نور،ک.پ 6616667959، تلفن 33285898 و همراه09183765330
 • تلفن واحد : *******873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهزاد نعمتیان
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی

 • سریال مجوز : 350300000000
 • شماره مجوز : 154/19983
 • تاریخ مجوز : 26/07/1393
 • کد محصول : 3313512342
 • شرح محصول : کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی
 • ظرفیت : 600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات عملیات صنعتی(3313)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%