نام واحد : بنیان سلامت مهر آیدا

 • استان : یزد
 • شهر : مهریز
 • نشانی شرکت : شهرک ولیعصر،...
 • تلفن شرکت : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : محرابی بغداد آباد ،کوچه محرابی ،بن بست مهریزی
 • تلفن واحد : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رضا کمالیان مهریزی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع الکترود پزشکی

 • سریال مجوز : 350300000000
 • شماره مجوز : 40173
 • تاریخ مجوز : 23/09/1394
 • کد محصول : 3311613759
 • شرح محصول : انواع الکترود پزشکی
 • ظرفیت : 7,650 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%