نام واحد : محبی زاده-حسین

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : اصفهان شهرک...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر دستگرد 3700 متری شمال سه راهی دولت آباد سین گز مجتمع صنایع عذایی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین محبی زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 1340058
 • شماره مجوز : 18063
 • تاریخ مجوز : 21/04/1390
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%