نام واحد : خزرطب طبرستان

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : جاده قدیم آمل...
 • تلفن شرکت : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 جاده قدیم آمل روستای ترک محله
 • تلفن واحد : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهران حدادی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مچ بند

 • سریال مجوز : 350301000000
 • شماره مجوز : 701/39376
 • تاریخ مجوز : 15/09/1394
 • کد محصول : 3311512525
 • شرح محصول : مچ بند
 • ظرفیت : 18,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%