نام واحد : تبیان طب دیبا رازی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوار میامی ،...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار میامی کرامت 14 پلاک 44
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید علی داودی
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شکم بند

 • سریال مجوز : 350303000000
 • شماره مجوز : 120/1454096
 • تاریخ مجوز : 12/12/1393
 • کد محصول : 3311512542
 • شرح محصول : شکم بند
 • ظرفیت : 500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%