نام واحد : بهزاد بدخشان

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : شهرک سبلان-خ...
 • تلفن شرکت : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک سبلان-خیابان فلسطین- خیابان جامی-شرقی 2-قطعه 3258
 • تلفن واحد : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهزاد بدخشان
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دندان های پرسلین

 • سریال مجوز : 350310000000
 • شماره مجوز : 125/31575
 • تاریخ مجوز : 08/10/1393
 • کد محصول : 3311512710
 • شرح محصول : دندان های پرسلین
 • ظرفیت : 600 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%