نام واحد : خسرو صریحی

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : میدان سرچشمه...
 • تلفن شرکت : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان سرچشمه-کوچه طوی- پلاک 25طبقه اول
 • تلفن واحد : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خسرو صریحی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کرست پزشکی

 • سریال مجوز : 350311000000
 • شماره مجوز : 5318/125
 • تاریخ مجوز : 24/02/1396
 • کد محصول : 3311512520
 • شرح محصول : کرست پزشکی
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%