نام واحد : ایشو میخائیل فرد

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج مخصوص کرج...
 • تلفن شرکت : *****446جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج روبروی پل فرودگاه خ ریاحی پ 44
 • تلفن واحد : *****446جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایشو میخائیل فرد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسیدکرمیک

 • سریال مجوز : 1754334
 • شماره مجوز : 27610
 • تاریخ مجوز : 25/04/1376
 • کد محصول : 24111312
 • شرح محصول : اسید کرومیک
 • ظرفیت : 4 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%