نام واحد : بدیع ابزار طب

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : خیابان برق...
 • تلفن شرکت : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوک 16 ناحیه 7 کارگاهی
 • تلفن واحد : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سجاد خدامرادی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بیستون

نام محصول : انواع آتل شکستگی و اصلاح انحراف

 • سریال مجوز : 350316000000
 • شماره مجوز : 43718/12
 • تاریخ مجوز : 07/09/1395
 • کد محصول : 3311512522
 • شرح محصول : انواع آتل شکستگی و اصلاح انحراف
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%