نام واحد : دنیز دارو درمان

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : تقاطع طالقانی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره 1 فاز سه
 • تلفن واحد : *******613جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آزاده نصراله
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های سیالیتیک اتاق عمل

 • سریال مجوز : 350316000000
 • شماره مجوز : 37746 - 06
 • تاریخ مجوز : 08/09/1394
 • کد محصول : 3150412352
 • شرح محصول : چراغ های سیالیتیک اتاق عمل
 • ظرفیت : 300 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%