نام واحد : کیان سامان پژوه مدیسا

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 350متری شرق بلوار خیابان امام خمینی -درامتداد خ دکتر حسابی -ودرضلع جنوبی خ اخیرمذکور-پلاک 87
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید مستاجران
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد

نام محصول : کاشتنی های غیر فعال ارتوپدی

 • سریال مجوز : 350322000000
 • شماره مجوز : 15820
 • تاریخ مجوز : 06/03/1394
 • کد محصول : 3311512581
 • شرح محصول : کاشتنی های غیر فعال ارتوپدی
 • ظرفیت : 25,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%