نام واحد : علی نادری نسب

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک ش 1
 • تلفن واحد : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی نادری نسب
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سیرجان1

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 2611706
 • شماره مجوز : 4/20848
 • تاریخ مجوز : 18/05/1390
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 410 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%