نام واحد : گروه دلتا گاز مبین

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : میدان کتابی،...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه ویژه اقتصادی خیابان شهدای هشتم
 • تلفن واحد : *******862جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صالح حاجی حسینی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : کنتور گاز توربینی با قابلیت قرائت از راه دور

 • سریال مجوز : 350333000000
 • شماره مجوز : 17642
 • تاریخ مجوز : 15/05/1396
 • کد محصول : 3312612555
 • شرح محصول : کنتور گاز توربینی با قابلیت قرائت از راه دور
 • ظرفیت : 2,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%