نام واحد : زاگرس طب آسیا

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : ونک پارک -...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد،بلوار ابوریحان،خ سعدی شرقی -نارنجستان1-نخلستان1-قطعه235
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خسرو بهلولی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چست الکترود

 • سریال مجوز : 350335000000
 • شماره مجوز : 100/1/281850
 • تاریخ مجوز : 01/06/1395
 • کد محصول : 3311613741
 • شرح محصول : چست الکترود
 • ظرفیت : 4,860,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%