نام واحد : داوود حسینی نیا شیران

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار عدالت...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار عدالت جنوبی کوچه 64 تلفن 38244979
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داوود حسینی نیاشیران
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ست های گوش حلق بینی

 • سریال مجوز : 350339000000
 • شماره مجوز : 52676
 • تاریخ مجوز : 28/08/1394
 • کد محصول : 3311512650
 • شرح محصول : ست های گوش حلق بینی
 • ظرفیت : 20 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%