نام واحد : فرزانه آرمان

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک 578 متری جنوب میذان کارگر در امتداد خیابان رازی در ضلع غربی خیابان مذکور نبش فرعی 20
 • تلفن واحد : *******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالمحمود همایون
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نجف آباد2

نام محصول : سانتریفیوژ فرآورده خون

 • سریال مجوز : 350341000000
 • شماره مجوز : 64835/1327089
 • تاریخ مجوز : 17/09/1395
 • کد محصول : 3311513253
 • شرح محصول : سانتریفیوژ فرآورده خون
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%