نام واحد : ژرژ میکائیلیان

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : گرمسار خ تختی...
 • تلفن شرکت : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی یاتری گرمسار
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اکبر حیدری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی یاتری

نام محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 2220853
 • شماره مجوز : 18976
 • تاریخ مجوز : 22/06/1390
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 79%
  79%