نام واحد : فرا هوش الکترومکانیک آرسام

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک آرین ،پارک علم و فناوری
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی محمد شفیعی سروستانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رگ یاب

 • سریال مجوز : 350343000000
 • شماره مجوز : 24773
 • تاریخ مجوز : 19/04/1395
 • کد محصول : 3311513755
 • شرح محصول : رگ یاب
 • ظرفیت : 360 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%