نام واحد : ابتکار تجهیز طب یکتا

 • استان : مازندران
 • شهر : جویبار
 • نشانی شرکت : میدان امام،...
 • تلفن شرکت : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان رز - واحد A20
 • تلفن واحد : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پارسا دانش فر
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جویبار

نام محصول : یخچال های آزمایشگاهی بانک خون

 • سریال مجوز : 350344000000
 • شماره مجوز : 701/49086
 • تاریخ مجوز : 09/08/1395
 • کد محصول : 3311513219
 • شرح محصول : یخچال های آزمایشگاهی بانک خون
 • ظرفیت : 50 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%