نام واحد : طوس طب و فن آفتاب شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : خیابان ملک...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : انتهای بلوار میامی- بلوار کرامت- روبه روی جمعه بازار- پشت ایستگاه دوچرخه
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الناز شیخیان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه میکرودرم ابریژن

 • سریال مجوز : 350344000000
 • شماره مجوز : 120/1629268
 • تاریخ مجوز : 10/12/1395
 • کد محصول : 3311413876
 • شرح محصول : دستگاه میکرودرم ابریژن
 • ظرفیت : 90 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%