نام واحد : امامقلی خرمالی

 • استان : گلستان
 • شهر : آزادشهر
 • نشانی شرکت : گنبد خ هلال...
 • تلفن شرکت : *******172جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ازادشهر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امامقلی خرمالی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسرو گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3813803
 • شماره مجوز : 7721
 • تاریخ مجوز : 21/06/1390
 • کد محصول : 15131631
 • شرح محصول : کنسروگوجه فرنگی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%