نام واحد : سانیا طب ماهان

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : طاهر آباد خ...
 • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان طاهرآباد- خیابان سعادت آبادی - کوچه 17 شهریور- کوچه شهید شیرودی (در محل استیجاری)
 • تلفن واحد : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نرگس بی چه کشاورزی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روکش تخت بیمارستانی

 • سریال مجوز : 350345000000
 • شماره مجوز : 4178
 • تاریخ مجوز : 01/02/1395
 • کد محصول : 3311513574
 • شرح محصول : روکش تخت بیمارستانی
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%