نام واحد : نانو پوشان سلامت

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خرم آباد-قاضی...
 • تلفن شرکت : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گلدشت شرقی-خیابان فردوسی-خیابان کاوه-گلایول 4
 • تلفن واحد : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بابک ایزدی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع روپوش

 • سریال مجوز : 350346000000
 • شماره مجوز : 8225
 • تاریخ مجوز : 28/03/1396
 • کد محصول : 1810412380
 • شرح محصول : انواع روپوش
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%