نام واحد : نوآوران مدبر صنعت

 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • نشانی شرکت : شهرک علمی و...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 13-بلوک 307و309
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرام علیزاده نایینی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان(شیخ بهایی)

نام محصول : دوربین دید در شب

 • سریال مجوز : 350348000000
 • شماره مجوز : 15286/1308409
 • تاریخ مجوز : 03/03/1395
 • کد محصول : 3320512349
 • شرح محصول : دوربین دید در شب
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%