نام واحد : صنایع عوجان ایرانیان طرح توسعه

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ساوه - شهر صنعتی کاوه بلوار امام خمینی خیابان آ2 جنوبی
 • تلفن واحد : *******255جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آب میوه غیر مرکبات

 • سریال مجوز : 3120862
 • شماره مجوز : 17829
 • تاریخ مجوز : 30/06/1390
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%