نام واحد : پرشیا صنعت الکترونیک

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر 12...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار تلاش،فاز 6 صنعتی،پلاک 618
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید مهدی موسوی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : دستگاه تست مقاومت به ترک

 • سریال مجوز : 350349000000
 • شماره مجوز : 120/1548854
 • تاریخ مجوز : 29/01/1395
 • کد محصول : 3312412590
 • شرح محصول : دستگاه تست مقاومت به ترک
 • ظرفیت : 5 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%