نام واحد : صنایع ارتباطات داده های قرن

 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • نشانی شرکت : خ جمهوری...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : احمدآباد مستوفی خ انقلاب خ احسانی راد مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران سوله 5 واحد6
 • تلفن واحد : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رشید صادق الوعد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : واحد ECU خودرو

 • سریال مجوز : 350349000000
 • شماره مجوز : 55132
 • تاریخ مجوز : 18/02/1395
 • کد محصول : 3312512520
 • شرح محصول : واحد ECU خودرو
 • ظرفیت : 270,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%