نام واحد : موژان طب کاسپین منطقه آزاد انزلی

 • استان : منطقه آزاد انزلی
 • شهر : بندر انزلی
 • نشانی شرکت : دفتر کار...
 • تلفن شرکت : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نبش خیابان دوم غربی
 • تلفن واحد : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی علی محمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شماره دو

نام محصول : تخت معاینه معمولی

 • سریال مجوز : 350366000000
 • شماره مجوز : 95/420/15777
 • تاریخ مجوز : 04/06/1395
 • کد محصول : 3311513680
 • شرح محصول : تخت معاینه معمولی
 • ظرفیت : 500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%