نام واحد : بهین افرا طب سهند

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز، خیابان...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک دستغیب،بلوار صنعت،خیابان سیب،کارگاه سوم سمت راست
 • تلفن واحد : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد دادگریان
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بخور تنفسی گرمایی

 • سریال مجوز : 350368000000
 • شماره مجوز : 79675
 • تاریخ مجوز : 09/12/1395
 • کد محصول : 3311512416
 • شرح محصول : بخور تنفسی گرمایی
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%