نام واحد : تن سان طب هگمتانه

 • استان : همدان
 • شهر : اسدآباد
 • نشانی شرکت : جولان 12متری...
 • تلفن شرکت : *******813جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک جانبازان خیابان رضائی کوچه خادمی پروین پلاک12
 • تلفن واحد : *******813جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد زارع
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آرنج بند

 • سریال مجوز : 350370000000
 • شماره مجوز : 95/33274
 • تاریخ مجوز : 19/11/1395
 • کد محصول : 3311512531
 • شرح محصول : آرنج بند
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%