نام واحد : مهدی احمدی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : تربت حیدریه
 • نشانی شرکت : بلوار امام...
 • تلفن شرکت : *******515جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار امام رضا - امام رضا 34
 • تلفن واحد : *******515جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستم کنترل کننده محیطی ساختمان (ایمنی، تهویه، روشنایی و ...)

 • سریال مجوز : 350389000000
 • شماره مجوز : 1579757/120
 • تاریخ مجوز : 26/05/1395
 • کد محصول : 3312512597
 • شرح محصول : سیستم کنترل کننده محیطی ساختمان (ایمنی، تهویه، روشنایی و ...)
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%