نام واحد : فانوس رایانه راه گستر

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : خیابان پنجتن...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان پنجتن پنجتن34 پلاک2 شرکت فانوس رایانه راه گستر
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : موسی زهانی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شمارشگر دیجیتال

 • سریال مجوز : 350391000000
 • شماره مجوز : 120/1619093
 • تاریخ مجوز : 05/11/1395
 • کد محصول : 3312512346
 • شرح محصول : شمارشگر دیجیتال
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%