نام واحد : توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر کیلومتر...
 • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر کیلومتر 2 جاده برازجان جنب پمپ بنزین
 • تلفن واحد : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی شمس
 • تلفن مدیر : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهیان غیرماکول

 • سریال مجوز : 1605708
 • شماره مجوز : 11911647
 • تاریخ مجوز : 25/07/1390
 • کد محصول : 15121440
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهیان غیرماکول
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%