نام واحد : ثمر حمد آریا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : تبریز-جاده...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 45 متری اول - خیابان 30 متری سوم شمالی -خیابان 20 متری سی و سوم - قطعه 380213
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پریناز محمدی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : تخت مکانیکی اتاق عمل

 • سریال مجوز : 350408000000
 • شماره مجوز : 57087
 • تاریخ مجوز : 12/10/1395
 • کد محصول : 3311512621
 • شرح محصول : تخت مکانیکی اتاق عمل
 • ظرفیت : 200 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%