نام واحد : هگزافرایند پارس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : فریمان
 • نشانی شرکت : مشهد بلوار...
 • تلفن شرکت : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فریمان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امین محسنیان
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودر سفیده تخم مرغ

 • سریال مجوز : 1936807
 • شماره مجوز : 21853
 • تاریخ مجوز : 01/08/1390
 • کد محصول : 15491913
 • شرح محصول : پودرسفیده تخم مرغ
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%