نام واحد : شرکت آب معدنی کهمان کوثر

 • استان : لرستان
 • شهر : سلسله
 • نشانی شرکت : الشتر ضلع...
 • تلفن شرکت : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : الشتر روستای دره تنگ کهمان
 • تلفن واحد : ********663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجتبی ندری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب معدنی طعم دار

 • سریال مجوز : 2911730
 • شماره مجوز : 9802
 • تاریخ مجوز : 17/07/1390
 • کد محصول : 15541121
 • شرح محصول : اب معدنی طعم دار
 • ظرفیت : 30,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%