نام واحد : فرزانه جلالی

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خیابان علوی -...
 • تلفن شرکت : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ علوی کوچه شایگان پ75
 • تلفن واحد : *******663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرزانه جلالی
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دریپ ،شان و پک های جراحی

 • سریال مجوز : 350409000000
 • شماره مجوز : 21724
 • تاریخ مجوز : 18/08/1395
 • کد محصول : 3311513573
 • شرح محصول : دریپ ،شان و پک های جراحی
 • ظرفیت : 3,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%