نام واحد : حاج حسن جابرانصاریپارس لوسترعباس جابرانصاری

نام محصول : چراغهای خیابانی وپارکی

 • سریال مجوز : 1754734
 • شماره مجوز : 36511
 • تاریخ مجوز : 06/11/1372
 • کد محصول : 31501613
 • شرح محصول : انواع چراغهای پارکی
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%