نام واحد : سمعک آراد شنوا

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : خیابان فردوسی...
 • تلفن شرکت : *******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان شاهین -فرعی 2-سمت چپ -پلاک 48
 • تلفن واحد : ******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی شفایی فر
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد

نام محصول : گوشی های ایمنی (حفاظتی) غیر الکترونیکی

 • سریال مجوز : 350413000000
 • شماره مجوز : 82771/1307984
 • تاریخ مجوز : 24/11/1395
 • کد محصول : 3311413877
 • شرح محصول : گوشی های ایمنی (حفاظتی) غیر الکترونیکی
 • ظرفیت : 15,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%