نام واحد : نیکان نمک

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : خ فدائیان...
 • تلفن شرکت : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسار ایوانکی 100متری شرق جاده چنداب و 3کیلومتری ضلع جنوبی روستای چنداب
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباس روحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خمیرمایه بسته بندی

 • سریال مجوز : 2220898
 • شماره مجوز : 23832
 • تاریخ مجوز : 04/08/1390
 • کد محصول : 15492461
 • شرح محصول : خمیرمایه
 • ظرفیت : 3 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%