نام واحد : رضا بیابانی

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : جنت آباد جنوب...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی رشت- بلوار صنعت دو - خیابان چهارم
 • تلفن واحد : *******133جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا بیابانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرسوزن سرنگ انسولین

 • سریال مجوز : 350413000000
 • شماره مجوز : 41771/24
 • تاریخ مجوز : 18/08/1395
 • کد محصول : 3311513782
 • شرح محصول : سرسوزن سرنگ انسولین
 • ظرفیت : 12,500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%