نام واحد : سلطان قنبری

 • استان : ایلام
 • شهر : چرداول
 • نشانی شرکت : شهر لومار...
 • تلفن شرکت : *******841جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر لومار
 • تلفن واحد : *******841جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سلطان قنبری
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1406623
 • شماره مجوز : 122/13897
 • تاریخ مجوز : 30/10/1389
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 1,095 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%