نام واحد : آبان طب آپادانا

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : خ هشت بهشت...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان استاد همایی 3-پلاک 32
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا حاجی میرزا علیان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد

نام محصول : تخت بستری اطفال

 • سریال مجوز : 350419000000
 • شماره مجوز : 74198/1307571
 • تاریخ مجوز : 22/10/1395
 • کد محصول : 3311513649
 • شرح محصول : تخت بستری اطفال
 • ظرفیت : 500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%