نام واحد : قامت ترمیم کالا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی فن...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه 60706
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر قاسم خوئیلر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 4 - سهند

نام محصول : دریل جراحی

 • سریال مجوز : 350420000000
 • شماره مجوز : 12683
 • تاریخ مجوز : 17/03/1396
 • کد محصول : 3311513778
 • شرح محصول : دریل جراحی
 • ظرفیت : 480 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%