نام واحد : محمد رضا رباطی

نام محصول : مالت

 • سریال مجوز : 1936859
 • شماره مجوز : 22510
 • تاریخ مجوز : 12/08/1390
 • کد محصول : 15531120
 • شرح محصول : مالت
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%