نام واحد : برسام طرح تجارت پیشگام

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : شهرک مصالح...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روبروی خیابان چهارم - پلاک 33
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی خدادادی اهری
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صنایع ساختمانی تبریز

نام محصول : کنتور آب دیافراگمی با قابلیت قرائت از راه دور

 • سریال مجوز : 350428000000
 • شماره مجوز : 13747
 • تاریخ مجوز : 22/03/1396
 • کد محصول : 3312612564
 • شرح محصول : کنتور آب دیافراگمی با قابلیت قرائت از راه دور
 • ظرفیت : 120,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%