نام واحد : نیکو محمدی منطقه آزاد انزلی

 • استان : منطقه آزاد انزلی
 • شهر : بندر انزلی
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی1...
 • تلفن شرکت : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مجتمع های گارگاهی
 • تلفن واحد : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نیکو محمدی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شماره یک

نام محصول : صندلی چرخ دار تاشو

 • سریال مجوز : 350430000000
 • شماره مجوز : 96/420/22155
 • تاریخ مجوز : 01/07/1396
 • کد محصول : 3592412331
 • شرح محصول : صندلی چرخ دار تاشو
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%